Nieuws

Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Onze voorzitter: Leo Thielen. Zijn doelstelling is het bieden van een helpende hand om de doelstellingen van onze vereniging ieder jaar weer te halen en continue op allerlei vlakken te verbeteren. Het streven is;'”Wij willen als vereniging niet de grootste zijn of de beste zijn maar vooral de gezelligste”. Vanuit ons bestuur en alle vrijwilligers doen we er dan ook alles aan om die gezelligheid te creëren en te borgen. Als lid van het dagelijks bestuur voert Leo beleid over alles wat met de club te maken heeft en wat in het belang is van de bijbehorende doelstellingen. Wie daar iets meer over wil weten kan Leo bereiken via voorzitter@tlobke.nl.

Penningmeester

Stephan van der Heijden, geboren 3 maart 1970 en accountant van beroep, als penningmeester sinds maart 2014 hoofdverantwoordelijke voor de financiële zaken binnen de tennisvereniging. In zijn functie wordt Stephan ondersteund door Anneke Gubbels. Samen met Anneke verzorgt Stephan de complete financiële administratie, waaronder o.a. de controle en verantwoording van de geldstromen (zoals bijv. barinkomsten), het verzorgen van de incasso’s/inning van contributies/inschrijfgelden, de controle en betaling van alle inkomende facturen, de controle op de uitgaven/verantwoordingen van de diverse commissies en het verwerken van dit alles in de boekhouding die de basis vormt voor de uiteindelijke jaarlijkse verslaggeving. Naast deze taken maakt Stephan de jaarlijkse/meerjaarlijkse exploitatie- en investeringsbegroting alsmede de jaarverslaggeving van de vereniging. Tot slot maakt onze penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur. Voor vragen of opmerkingen aan Stephan kunt u mailen naar penningmeester@tlobke.nl.

Secretariaat

Harrie van der Pol beheert sinds 2010 alle secretariële werkzaamheden. Harrie heeft, sinds hij in eind tachtiger jaren lid is geworden, diverse functie binnen de club vervuld. Hij is begonnen als lid van de TC. Daarna is hij jarenlang voorzitter van de TC, een jaar of 10 Competitieleider en voorzitter van de OTC geweest .Ook is hij al geruime tijd lid van de barcommissie. Op alle functie was één van de grootste hobby’s, het automatiseren van de werkzaamheden, één van zijn drijfveren. Dit is niet zo gek, omdat Harrie in het dagelijkse leven al sinds 1987 op de ICT-afdeling werkt bij groothandel Sligro. Ook hier heeft hij diverse functie gehad van programmeur tot nu teamleider op de subafdeling softwareontwikkeling.

Naast de werkzaamheden behorende bij het secretariaat beheert Harrie o.a.. ook de leden- en sponsoradministratie. Als je iets doet moet je het goed doen is één van zijn opvattingen. Heeft u vragen met betrekking tot het secretariaat of wilt u iets mededelen aan Harrie dan kunt u mailen naar secretariaat@tlobke.nl.