Nieuws

Lidmaatschap

Om op de banen van tennisvereniging te mogen tennissen moet men lid zijn van de club. Uitzondering hierop zijn bepaalde activiteiten die georganiseerd worden zoals KNLTB-competities en diverse toernooien.

Als u lid wilt worden van de tennisvereniging kunt u via onderstaande link het inschrijfformulier uitprinten, de gegevens invullen en opsturen naar het secretariaat, dat ook op het inschrijfformulier is vermeld. Ook is het uiteraard mogelijk om het ingevulde formulier digitaal aan te leveren bij het secretariaat. Een andere mogelijkheid is om het formulier ingevuld in te leveren in de kantine van de club of in de brievenbus van de club te deponeren.

Het lidmaatschap bij de tennisvereniging loopt van 1 januari t/m 31 december.

Op dit moment gelden de volgende contributies en bedragen:

Tarieven

Senioren 18+
125,00
Senioren 65+
90,00
Juniorleden t/m 5
19,00
Juniorleden t/m 12
38,00
Juniorleden t/m 17
57,00
Rustende leden
17,50
Studentenkorting*
22,50
Barplan**
45,00
Bardienstvergoeding per uur
4,50
Inschrijfgeld
6,00

Voor de leeftijdbepaling geldt de leeftijd op 31 december van het contributiejaar.

* Studentenkorting is mogelijk als u vóór 1 december een kopie van een geldige studentenkaart inlevert bij het secretariaat.
** Barplan kunt u terugverdienen door bardienst te draaien. Er wordt € 4,50 per uur in mindering gebracht op uw volgende contributienota.

Het opzeggen van uw lidmaatschap voor het volgende seizoen dient schriftelijk of via e-mail te geschieden voor 31 december bij het secretariaat. U ontvangt hiervan een bevestiging welke als bewijs dient voor uw opzegging. Voor opzeggingen na deze datum wordt €17,50 in rekening gebracht.

Klik op het volgende bestand voor het inschrijfformulier: Inschrijfformulier LTC ’t Lôbke