Nieuws

Op weg naar Padel

Begin 2016 is het bestuur het idee, dat al langer speelde, gaan uitwerken om te onderzoeken of de aanleg van één of meerdere padelbanen bij zou kunnen dragen aan de continuïteit van onze mooie tennisclub. Zoals ook bij vele verenigingen het geval is loopt het aantal leden ieder jaar weer terug. Hierdoor zou er een moment kunnen komen dat het voortbestaan van de club in gevaar komt, iets waar we als bestuur natuurlijk niet aan willen denken.

Na grondig onderzoek naar de mogelijkheden van padel zelf en ook naar de haalbaarheid op zich is het plan afgelopen januari (2017) in een speciale ledenvergadering gepresenteerd aan de leden. Unaniem stonden de leden achter de plannen van het bestuur waardoor het groen licht is gegeven om de plannen concreet te gaan maken. We zijn hiermee de eerste vereniging in Helmond.

In mei 2017 is na diverse offertetrajecten een keuze gemaakt voor een leverancier en zijn detailplanningen gemaakt.

Op 23 mei 2017 hebben SkyPadel en Stichting Tennispark ’t Lôbke officieel de handtekeningen gezet voor de aanleg van de twee nieuwe padelbanen.

Rond 12 juni 2017 is “de eerste schop in de grond gegaan” en zodoende is er destijds een start gemaakt met de werkelijke aanleg van een tweetal padelbanen op de plaats waar voorheen onze tennisbaan 3 lag. Deze tennisbaan en wat ruimte daaromheen is inmiddels omgebouwd tot twee nieuwe padelbanen.

 

Op 12 juni 2017 is het grondwerk gestart en een week later lag alles klaar om de padelbanen op te bouwen.Nadat het grondwerk was afgerond, was het wachten op de vrachtwagen met de padelbanen.

Op 21 juni 2017 is de vrachtwagen met de twee padelbanen gearriveerd op de club. Het padel bouwteam is begonnen met de voorbereidingen voor de opbouw van beide banen.

Het opbouwen van de padelbanen vordert gestaag, de eerste kooi op 24 juni gereed gemeld. In de week daarop is ook de tweede baan klaargemaakt.

Tijdens de aanvang van ons open voorjaarstoernooi in juli zijn de padelbanen open gezet, zodat bezoekers en deelnemers alvast kennis konden maken met het padelspel. Een zeer geslaagde en leuke ervaring voor velen!