Nieuws

Vrienden van ’t Lôbke

De ‘Vrienden van ’t Lôbke’ is een sponsorinitiatief binnen de vereniging, voor bedrijven die LTC ’t Lôbke een warm hart toedragen en daarvoor jaarlijks €75,- willen sponsoren. Het betreft een eenmalige bijdrage per jaar.
Uw logo of tekst wordt middels een sticker op een speciaal ‘Vrienden van ’t Lôbke’-bord geplaatst en uw logo of tekst wordt op de digitale prijslijst getoond waarop alle sponsoren om de 15 seconden aandacht krijgen.

Wat wordt er bijvoorbeeld allemaal gedaan met uw sponsor bijdrage/donatie:

Dit is maar een kleine greep waar steeds geld voor nodig is om de club op goed niveau te laten functioneren. Uiteraard mag u daar een voorstel voor doen of nieuwe ideeën aandragen.

Op dit moment bestaat  de “Vrienden van ’t Lôbke” uit de volgende sponsoren:

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van de leden van de sponsorcommissie of via sponsoring@tlobke.nl.